آموزش الگو بالاتنه به روش ساده

آموزش الگو بالاتنه به روش ساده

0از 0 رأی


آموزش الگو بالاتنه به روش ساده

امروزه اغلب لباس هایی که دوخته می شوند،باید الگوی بالاتنه را داشته باشند، بنابراین می توان گفت که داشتن اطلاعات در زمینه رسم و یادگیری الگوی بالاتنه از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین در ادامه به شرح آموزش الگو بالاتنه به روش ساده می پردازیم:

معمولا برای رسم الگو باید در درجه اول، اندازه ها را به صورت بسیار دقیق داشته باشیم.

روش اندازه گیری برخی از اندام های مورد نیاز برای رسم الگو بالاتنه به شرح زیر می باشند:

دور کمر، برای گرفتن اندازه دور کمر، ابتدا یک نوار را به صورت تقریبا محکم دور گودی کمر ببندید البته نباید زیاد سفت بسته شود، در ادامه با متر دور کمر را اندازه بگیرید.

دور سینه، برای اندازه گیری این قسمت، باید متر را روی برجستگی سینه قرار داده و در ادامه با رد نمودن متر از زیر دست ها، دو طرف متر را به هم رسانده و دور سینه را اندازه بگیرید.

دور باسن، معمولا دور باسن بزرگ و کوچک، باید به صورت جداگانه اندازه گیری شوند.

بلندی بالاتنه جلو، برایاندازه گیری این قسمت باید متر را در قسمت گودی گلو قرار داده و تا قسمت گودی کمر امتداد دهید.

بلندی بالاتنه پشت، برای اندازه گیری این قسمت، باید متر را از روی اولین برجستگی مهره ها در پشت گردن قرار داده و تا دور کمر امتداد داده و اندازه گیری نمایید.

دور گردن، معمولا برای اندازه گیری قسمت دور گردن، از بخش پشت گردن تا گودی گلو را به وسیله متر اندازه می گیرند.

سرشانه، فاصله بین گودی گردن تا افتادگی دست ها باید اندازه گیری شوند.

معمولا برای شروع به رسم الگوی بالاتنه به ابزار هایی به شرح زیر نیاز دارید:

متر اندازه گیری، پاک کن، مداد، خط کش مندرج، خط کش منحنی و غیره.

در ابتدا باید یک کادر برابر با اندازه یک چهارم دور باسن به اضافه دو کشیده، سپس برای اندازه طول، باید اندازه قدی لباس را در نظر بگیرید.

در ادامه برای کشیدن ساسون ها در الگوی بالاتنه، باید به اندازه دو سانتی متر را مشخص نموده و برای سمت داخل گودی علامت گذاری کنید.

معمولا برای رسم ساسون های بزرگ زیر سینه، باید در ابتدا قد و اندازه سینه را مشخص نموده و سپس به اندازه یک دوم از اندازه جلوی سینه به طرف چپ در الگو پیش بروید، همچنین باید بعد از مشخص نمودن خط کمر، به اندازه 14 سانتی متر به سمت پایین در الگو پیش رفته و در ادامه نقاط را به هم وصل نمایید.

در ادامه برای رسم ساسون در الگوی بالاتنه پشت، باید یک کادر به اندازه یک چهارم از اندازه دور باسن، با طولی برابر با قد لباس، کشیده و در ادامه برای قسمت گردن در لباس، به اندازه 7 الی 8 سانتی متر را به طرف راست الگو مشخص نمایید، همچنین باید به اندازه 3 سانتی متر در این قسمت به سمت پایین پیش بروید، در نتیجه به این ترتیب می توانید هلال گردن را مشخص نمایید.

معمولا باید اختلاف بین دو الگوی بالاتنه پشت و جلو را به عنوان موقعیت خط سینه و خط باسن مورد استفاده قرار داد.

البته توجه داشته باشید که انواع خطوط افقی در قسمت های پشت و جلو به صورت یکسان خواهند بود.

در ادامه برای کشیدن ساسون های پشت الگوی بالاتنه، باید به اندازه دو سانتی متر را از قسمت خط کمر به سمت داخل کشیده که این خط باید بین خط سینه و یک سر آن را به خط باسن وصل نمایید.

خط مرکزی پشت باید به اندازه دو سانتی متر به سمت داخل خط کمر کشیده شود که از یک طرف به خط باسن و از سمت دیگر به خط کاور وصل خواهد بود.

البته در مواردی که خط مرکزی پشت بر روی قسمت دو لای بسته شده پارچه قرار بگیرد، به رسم آن نیازی نخواهد بود.

در ادامه برای کشیدن ساسون بزرگ، باید به اندازه یک دوم اندازه فاصله سینه تا خط سینه و به اندازه یک دوم فاصله سینه به سمت پهلو، در قسمت پایین تر از خط کمر به اندازه 16 سانتی متر مشخص نمایید، در نهایت با علامت زدن یه نقطه و اتصال آن ها به هم، در ادامه به قسمت خط کمر رفته و به اندازه یک و نیم سانتی متر را علامت زده و ساسون را رسم نمایید.

البته اندازه گیری ها و انواع رسم الگو می توانند براساس متدی که برای دوخت لباس در نظر گرفته شده اند، متفاوت و قابل تغییر باشند.

مقالات پربازدید
هشتگ های مرتبط
هشتگ های مرتبط : آموزش خیاطی , خیاطی ,