برنامه رادیو گفتگو

برنامه رادیو گفتگو

0 از 0 رأی

با دعوت و حضور در برنامه رادیو گفتگو ، استاد مقدم جو سعی در افشا کردن مسائل و مشکلاتی داشت که هر خیاط در مدت زمان کاری خود با آن مواجه شده است و به بسیاری از نکات دیگر که یک خیاط با آن درگیر شده است از قبیل عدم همکاری دانشگاه با بازار کار خیاطی، عدم همکاری کارگروه مد و لباس با خبرگان بازاری و استفاده بیش از حد از مدرسین خارجی و نادیده گرفتن استاد کارهای ایرانی و بها ندادن به آنها اشاره کرده و این موضوع را به طور کامل توضیح داده است.

هشتگ های مرتبط : آموزش خیاطی , آموزشگاه خیاطی , خیاط کار آفرین ,